Create
Info
Fantasy
Live
Scorecard
139/4 (20)
142/4 (14.5)
SGT won by 6 wickets
Player of the match: Najibullah Zadran
 
14.5 Hashim Khalil Gurbaz to Shawkat Zaman, Four
14.4 Hashim Khalil Gurbaz to Tamim Surkhorodi, 1 run
14.3 Hashim Khalil Gurbaz to Ishaq Rahimi, no run
14.2 Hashim Khalil Gurbaz to Najibullah Zadran, no run
14.1 Hashim Khalil Gurbaz to Najibullah Zadran, Six
13.6 Azmatullah Omarzai to Shawkat Zaman, no run
13.5 Azmatullah Omarzai to Najibullah Zadran, 1 run
13.4 Azmatullah Omarzai to Najibullah Zadran, no run
13.3 Azmatullah Omarzai to Shawkat Zaman, 1 run
13.2 Azmatullah Omarzai to Shawkat Zaman, no run
13.1 Azmatullah Omarzai to Najibullah Zadran, 1 run
12.6 Qais Ahmad to Shawkat Zaman, no run
12.5 Qais Ahmad to Najibullah Zadran, 1 run
12.4 Qais Ahmad to Shawkat Zaman, 1 run
12.3 Qais Ahmad to Najibullah Zadran, 1 run
12.2 Qais Ahmad to Najibullah Zadran, Four
12.1 Qais Ahmad to Najibullah Zadran, Six