Create
Info
Fantasy
Live
Scorecard
94/9 (20)
44/10 (17.5)
NPL-W won by 50 runs.
Player of the match: Sangita Rai
 
17.5 Sangita Rai to Tashi Cheki, no run,
17.4 Sangita Rai to Anuj Gurung, no run,
17.3 Sangita Rai to Sangay Wangmo, 1 run,
17.2 Sangita Rai to Sangay Wangmo, no run,
17.1 Sangita Rai to Anuj Gurung, 1 run,
16.6 Sita Rana Magar to Sangay Wangmo, no run,
16.5 Sita Rana Magar to T Zangmo, no run,
16.4 Sita Rana Magar to Sangay Wangmo, 1 run,
16.3 Sita Rana Magar to Sangay Wangmo, no run,
16.2 Sita Rana Magar to Sangay Wangmo, no run,
16.1 Sita Rana Magar to T Zangmo, 1 run,
15.6 Sangita Rai to Sangay Wangmo, no run,
15.5 Sangita Rai to Sangay Wangmo, no run,
15.4 Sangita Rai to Sangay Wangmo, no run,
15.3 Sangita Rai to Sangay Wangmo, no run,
15.2 Sangita Rai to T Zangmo, 1 run,
15.1 Sangita Rai to S Paldon, no run,