India A vs Australia A Four-Day Series 2018

2 Sep 2018 - 11 Sep 2018
Siraj grabs eight to dismiss Australia A for 243 Siraj grabs eight to dismiss Australia A for 243
Siraj grabs eight to dismiss Australia A for 243