Create

Most Runs in Mankad Trophy

PLAYER TEAM MAT INN RUNS AVG SR 4s 6s 100s 50s NO HS
1 Arshin Kulkarni Maharashtra Under-19 4 4 268 67.00 103.08 29 5 2 0 0 119
2 Digvijay Patil Maharashtra Under-19 4 4 216 54.00 89.26 15 2 0 3 0 78
3 Yash Boramani Maharashtra Under-19 4 3 177 59.00 86.34 17 3 1 0 0 100
4 Danish Malewar Vidarbha U-19 3 3 165 55.00 108.55 13 6 0 2 0 70
5 Randeep Singh Punjab Under-19 3 3 164 54.67 153.27 14 11 1 0 0 122
6 Sachin Dhas Maharashtra Under-19 4 4 147 49.00 95.45 13 5 0 2 1 73
7 Tushar Suryavanshi Vidarbha U-19 3 3 130 43.33 65.66 18 1 0 1 0 84
8 Musheer Ahmed Khan Mumbai Under-19 1 1 123 123.00 112.84 12 4 1 0 0 123
9 A Yadav Punjab Under-19 2 2 109 109.00 64.12 13 0 0 1 1 87
10 Arpit Rana Delhi U-19 1 1 103 103.00 111.96 9 7 1 0 0 103