Create

Most Wickets in Mankad Trophy 2022

PLAYER TEAM MAT INN WKTs OV MAID RUNS 5WKTs 4WKTs ECO AVG SR BBI
1 Prateek Tiwari Maharashtra Under-19 4 4 12 38.0 2 170 0 2 4.47 14.17 19.00 4/42
2 Dharmendra Thakur Vidarbha U-19 3 3 7 19.0 1 87 0 0 4.58 12.43 16.29 3/37
3 Jagjot-I Vidarbha U-19 3 3 7 23.0 0 108 0 0 4.70 15.43 19.71 3/45
4 Abhishek Nishad Maharashtra Under-19 4 4 7 31.5 2 157 0 0 4.93 22.43 27.29 3/52
5 Prashant Veer Uttar Pradesh Under-19 2 2 6 8.0 1 47 0 1 5.88 7.83 8.00 4/23
6 Uday Pratap Saharan Punjab Under-19 3 3 6 25.0 0 145 0 0 5.80 24.17 25.00 3/54
7 Kiran Chormale Maharashtra Under-19 4 4 6 37.0 4 151 0 0 4.08 25.17 37.00 3/27
8 M Sebastin Kerala Under-19 1 1 5 9.5 0 45 1 0 4.58 9.00 11.80 5/45
9 Abhishek J Nair Kerala Under-19 1 1 4 5.0 0 31 0 1 6.20 7.75 7.50 4/31
10 Yashovardhan Parantap Karnataka Under-19 1 1 4 9.0 0 35 0 1 3.89 8.75 13.50 4/35