Tebogo Macheke
Tebogo Macheke
Right Handed Bat

Tebogo Macheke Stats

Most Recent Matches

Match RUNS BF 4s 6s S/R O R W E/R
SAW-E vs ZM-W 6 10 0 0 60.00 0 0 0 0
SAW-E vs ZM-W 0 1 0 0 0.00 0 0 0 0
ZM-W vs SAW-E 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THT vs CON 2 4 0 0 50.00 0 0 0 0
ZM-W vs SAW-E 1 4 0 0 25.00 0 0 0 0
SAW-E vs ZM-W 0 4 0 0 0.00 0 0 0 0
SAW-E vs ZM-W 19 17 2 0 111.76 0 0 0 0
SAW-E vs ZM-W 1 2 0 0 50.00 0 0 0 0