Japan Hockey


ABOUT
ABOUT

Japan's National Hockey Team for 2019


Men's Hockey Team

PositionNameAge
GKSuguru Shinmoto27
GKTakashi Yoshikawa24
GKTakano Yusuke23
GKTakumi Kitagawa19
DFManabu Yamashita30
DFMasaki Ohashi26
DFHirotaka Zendana26
DFShota Yamada24
DFYoshitaka Kirishita20
DFRiku Tamura19
DFRaiki Fujishima19
DFKenji Kitazato30
DFGenki Mitani29
MFSeren Tanaka26
MFSuguru Hoshi26
MFHiromasa Ochiai25
MFNagai Yjma23
MFHaruki Ochiai23
MFKen Nagayoshi19
MFYosuke Takahashi19
MFHiroto Takebayashi19
MFKazuki Yoneda19
FWKenta Tanaka31
FWKazuma Murata27
FWHiroki Wakuri24
FWKentaro Fukuda24
FWKoji Yamasaki23
FWKota Watanabe22
FWRyosei Kato21
FWKosei Watanabe20
FWRyuji Tamekuni20
FWWateru Matsumoto19
FWKazumasa Ochiai19


Fetching more content...