Tarana Pradhan

Tarana Pradhan

Bowl

Personal Information

Full Name Tarana Pradhan

Most Recent Matches

Match R BF 4s 6s S/R O R W E/R
OWCC vs VWCC 0 0 0 0 0 3 16 1 5.33
CWCC vs OWCC 0 0 0 0 0 2 16 0 8.00
ODP-W vs ODR-W 0 0 0 0 0 3 14 0 4.67
ODY-W vs ODR-W 0 0 0 0 0 2 13 0 6.50
ODG-W vs ODR-W 0 0 0 0 0 3 12 0 4.00