Sheraz Piya

Sheraz Piya

Bowl

Personal Information

Full Name Sheraz Piya

Most Recent Matches

Match R BF 4s 6s S/R O R W E/R
AMV vs AZ 0 0 0 0 0 2 12 1 6.00
AMV vs PNL 0 0 0 0 0 2 11 2 5.50
SHA vs AJM 0 2 0 0 0.00 2 23 0 11.50
DUB vs AJM 0 0 0 0 0 2 31 1 15.50
AJM vs EMB 0 0 0 0 0 1 6 2 6.00