Create

Tennis Players from China

Last Modified Sep 13, 2019 10:59 GMT

Tennis Players from China


Category:- Female

PlayersAge( Years)Status
Zhang Shuai30Active
Peng Shuai33Active
Qiang Wang 27Active
Zheng Saisai25Active
Zheng Jie36Retired
Yan Zi34Retired
Xu Shilin21Active
Sun Tiantian37Retired
Zhu Lin25Active
Duan Yingying30Active
Zhang Kailin29Active
Liu Fangzhou23Active
Wang Xiyu18Active
Han Xinyun29Active
Xu Yifan31Active
Yang Zhaoxuan24Active
Lu Jiajing29Active
You Xiaodi23Active
Jiang Xinyu20Active
Tang Qianhui18Active
Zheng Wushuang20Active
Lu Jingjing30Active
Xun Fangying24Active


Category:- Male

PlayersAge( Years)Status
Wu Di21Active
Wu Yibing19Active
Zhang Ze29Active
Bai Yan30Active
Li Zhe32Active
Zhang Zhizhen22Active
Gong Maoxin31Active
Te Rigele21Active
Sun Fajing22Active
He Yecong25Active
Hua Runhao23Active
Gao Xin30Active
Wang Chuhan27Active
Ouyang Bowen27Active