Create
Match 1, MGR Sports Academy, Bara Gunsima, West Bengal
BSC-W won by 8 wickets
Info
Fantasy
Live
Scorecard
 
17.6 Shreya Karar to lti Sarkar, 2 runs
17.5 Shreya Karar to lti Sarkar, Four
17.4 Shreya Karar to Mita Paul, 1 run
17.3 Shreya Karar to Mita Paul, Four
17.2 Shreya Karar to Mita Paul, 2 runs
17.1 Shreya Karar to Mita Paul, no run
16.6 SK Parida to Mita Paul, 1 run
16.5 SK Parida to Mita Paul, no run
16.4 SK Parida to lti Sarkar, 1 bye
16.3 SK Parida to Mita Paul, 1 run
16.2 SK Parida to lti Sarkar, 1 run
16.1 SK Parida to lti Sarkar, no run
15.6 Sonali Mondal to lti Sarkar, 1 run
15.5 Sonali Mondal to lti Sarkar, no run
15.4 Sonali Mondal to lti Sarkar, 2 runs
15.3 Sonali Mondal to lti Sarkar, 2 runs
15.2 Sonali Mondal to lti Sarkar, 2 runs
15.1 Sonali Mondal to Mita Paul, 1 run