Create
Match 18, Bayuemas Oval, Kuala Lumpur
294/9 (50)
107/10 (28.2)
CAN won by 187 runs.
Info
Fantasy
Live
Scorecard
 
28.2 Saad Bin Zafar to Akshay Roopak Puri, no run
28.1 Saad Bin Zafar to Akshay Roopak Puri, no run
27.6 N Dutta to Vinoth Baskaran, no run
27.5 N Dutta to Vinoth Baskaran, Six
27.4 N Dutta to Vinoth Baskaran, no run
27.3 N Dutta to Vinoth Baskaran, 2 runs
27.2 N Dutta to Vinoth Baskaran, no run
27.1 N Dutta to Vinoth Baskaran, no run
26.6 Saad Bin Zafar to Amjad Mahboob, no run
26.5 Saad Bin Zafar to Amjad Mahboob, no run
26.4 Saad Bin Zafar to Manpreet Singh, no run
26.3 Saad Bin Zafar to Manpreet Singh, no run
26.2 Saad Bin Zafar to Manpreet Singh, no run
26.1 Saad Bin Zafar to Manpreet Singh, no run
25.6 N Dutta to Vinoth Baskaran, no run
25.5 N Dutta to Manpreet Singh, 1 run
25.4 N Dutta to Manpreet Singh, no run