Create
Info
Fantasy
Live
Scorecard
122/9 (20)
90/10 (18.3)
SLBL won by 32 runs.
Player of the match: Dilshan Madushanka
 
18.3 C Karunaratne to L Sandakan, no run
18.2 C Karunaratne to L Sandakan, no run
18.1 C Karunaratne to L Sandakan, no run
17.6 S Lakshan to N Thushara, Six
17.5 S Lakshan to L Sandakan, 1 run
17.4 S Lakshan to N Thushara, 1 run
17.3 S Lakshan to N Thushara, no run
17.2 S Lakshan to D Shanaka, no run
17.1 S Lakshan to D Shanaka, 2 runs
16.6 K Rajitha to L Sandakan, no run
16.5 K Rajitha to L Sandakan, no run
16.4 K Rajitha to D Shanaka, 1 leg bye
16.3 K Rajitha to B Fernando, no run
16.2 K Rajitha to D Shanaka, 1 run
16.1 K Rajitha to D Shanaka, no run
15.6 P Jayawickrama to D Shanaka, 1 run
15.5 P Jayawickrama to B Fernando, 1 run