Create
Info
Fantasy
Live
Scorecard
191/4 (20)
125/10 (16)
BB won by 66 runs.
 
15.6 Kranthi Kumar to Shashikumar-K, no run
15.5 Kranthi Kumar to Vijaykumar Vyshak, no run
15.4 Kranthi Kumar to Vijaykumar Vyshak, Four
15.3 Kranthi Kumar to HS Sharath, 1 run
15.3 Kranthi Kumar to HS Sharath, 1 wide
15.2 Kranthi Kumar to HS Sharath, Six
15.2 Kranthi Kumar to HS Sharath, 1 wide
15.1 Kranthi Kumar to HS Sharath, no run
14.6 Jagadeesha Suchith to Vijaykumar Vyshak, Six
14.5 Jagadeesha Suchith to Vijaykumar Vyshak, no run
14.4 Jagadeesha Suchith to AT Somanna, no run
14.3 Jagadeesha Suchith to HS Sharath, 1 run
14.2 Jagadeesha Suchith to AT Somanna, 1 run
14.1 Jagadeesha Suchith to AT Somanna, no run
13.6 Rishi Bopanna to AT Somanna, 1 run
13.5 Rishi Bopanna to AT Somanna, no run
13.4 Rishi Bopanna to AT Somanna, no run